Cenník

Projekt požiarnej ochrany - pre rodinné domy, chaty

 

- projekt požiarnej ochrany domu  - plocha - do 100 m2          99 €

projekt  požiarnej ochrany domu - plocha - do 140 m2          120 €

- projekt  požiarnej ochrany domu - plocha - do 200 m2          140 €

projekt požiarnej ochrany domu  - plocha - do 350 m2          170 €

- projekt požiarnej ochrany domu  - plocha - od 351 m2           individuálne

 

pozn. plocha = súčet plôch všetkých miestností v dome / mimo terás, balkónov a iných vonkajších plôch/

 


Zateplenie bytových domov

 

- projekt požiarnej ochrany pre zateplenie BD

   nehorľavou tepelnou izoláciou - napr. min. vlna                    140 €

 - projekt požiarnej ochrany pre zateplenie BD

   horľavou tepelnou izoláciou napr. polystyrén                        240 €

 

 

Projekt požiarnej ochrany pre stavby skupiny B                            - villadomy, bytové domy, stavby na ubytovanie

 

- menšie novostavby penziónov  s kapacitou cca do 50 osôb          od 300 €
- novostavby bytových domov, villadomov                                        od 300 €
- zmeny stavieb - rozšírenie bytov, prístavby balkónov a pod.         od 100 €
 

 

Novostavby nevýrobných stavieb a skladov

 

- projekt požiarnej ochrany pre nevýrobnú stavbu v závislosti
  od plošnej výmery                                                                           od 200 €

 

 

Výrobné objekty

 

- projekt požiarnej ochrany pre výrobné stavby v závislosti
  od plošnej výmery                                                                           od 250 €

Aj v roku

2021

 

 

RÝCHLA a     

JEDNODUCHÁ

spolupráca

 

 

  • zašlite projektové podklady             / dwg/pdf - pôdorysy, rez, situácia, popis vykurovania /
  • najneskôr do 3 pracovných dní máte -  4 paré projektu - poštou alebo emailom
  • jednoduchá a rýchla spolupráca