Odporúčania

Aj v roku

2021

 

 

RÝCHLA a     

JEDNODUCHÁ

spolupráca

 

 

  • zašlite projektové podklady             / dwg/pdf - pôdorysy, rez, situácia, popis vykurovania /
  • najneskôr do 3 pracovných dní máte -  4 paré projektu - poštou alebo emailom
  • jednoduchá a rýchla spolupráca